• Yhteisöjen tulolähdejako poistuu (27.1.2019)

Nykyisin yhteisöjen verotuksessa tulot jaetaan elinkeinotoiminnan, maatalouden ja muun toiminnan tulolähteisiin. Verovuodesta 2020 lähtien muun toiminnan tulolähde poistuu. Samalla yhteisöjen elinkeinotulolähteeseen lisätään uusi muun omaisuuden omaisuuslaji. Muutoksen seurauksena yhteisön kaikki tulot kuuluvat yleensä elinkeinotoiminnan tulolähteeseen ja verotettava tulo lasketaan elinkeinoverolain mukaan. Muutos koskee lähtökohtaisesti osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Sitä ei kuitenkaan sovelleta esimerkiksi asunto-osakeyhtiöiden, keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden ja yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksessa.

Tulolähteiden yhdistäminen helpottaa yhteisöjen verotettavan tulon laskentaa, kun yhteisön ei tarvitse enää jakaa kirjanpidollista tulostaan kahdeksi erilliseksi verotettavan tulon laskelmaksi. Muutoksesta seuraa myös se, että jatkossa yhteisö voi vähentää kaikki tulonhankkimismenot ja vähennyskelpoiset korkomenot elinkeinotulolähteen tuloista. Nykyisin yhden tulolähteen tappiollista tulosta ei ole mahdollista vähentää toisen tulolähteen tulosta.